Kwaliteitsnorm gietvloeren

Objectieve beoordeling

Richtlijn met klassenindeling geeft heldere verwachting aan klant.

  • Wat mag u verwachten van een gietvloer.
  • Vooraf goed geinformeerd over te leveren kwaliteit.
  • Voorkomt discussie achteraf.
  • U heeft meer inzicht in prijsverschillen.
  • Geen appels met peren vergelijken.
  • Bodenza levert enkel klasse A gietvloeren.

Kwaliteitsnorm gietvloeren

Kunsthars gebonden gietvloeren worden tegenwoordig op vele manieren toegepast. Verschillende aanbieders die allemaal onder de noemer “Gietvloer”, uiteenlopende vloerafwerkingen aanbieden.

Appels en peren

Er is in de huidige markt een groot aanbod verkrijgbaar van verschillende vloersystemen en producten. In de praktijk worden er nog regelmatig appels en peren aangeboden, benoemd als hetzelfde type kunststofvloer. Daarbij is het vaak niet geheel duidelijk wat is aangeboden. Ter vergelijk: Een zachtere, comfortabele 2 à 3 mm UV-stabiele, alifatische PU gietvloer of bv een goedkopere, verkleurende aromatische PU gietvloer voorzien van een gekleurde toplak. Beide kwaliteiten zijn een polyurethaan gietvloer maar vertonen wezenlijke verschillen ten opzichte van elkaar.

Duidelijkheid voor de klant

Om meer duidelijkheid te verschaffen voor u als opdrachtgever over wat te verwachten van een gietvloer, is door de branche, bestaande uit adviseurs van expertisebureaus, verwerkers en leveranciers een objectieve norm samengesteld. In deze norm, richtlijn “specificatie en beoordeling van kunsthars gebonden gietvloeren op esthetische aspecten”, zijn 4 standaard kunststof gietvloeren geclassificeerd. Per klasse is aangegeven welke onvolkomenheden in een vloer kunnen ontstaan en per klasse in een vloer mogen voorkomen. Klasse A: zeer hoge esthetische eisen (bijvoorbeeld hoogwaardige woningbouw en architectuur), klasse D: lage esthetische eisen (functionele vloeren in de industrie).

Voordeel hanteren richtlijn

Welke kwaliteit tegen welke prijs? Met de komst van de richtlijn is het voor partijen eenvoudiger het gewenste kwaliteitsniveau af te stemmen. U bent als opdrachtgever vooraf beter geinformeerd en weet wat kunt verwachten. Bodenza levert enkel A klasse gietvloeren en benoemt deze klasse in haar offerte met een verwijzing naar de richtlijn. Helder, duidelijk en transparant.

Standaard klassen

In de richtlijn worden vier esthetische klassen benoemd. Bij elke esthetische klasse is per beoordelingsaspect vastgelegd wat het toelaatbare aantal onvolkomenheden is. De standaardklassen zijn vastgelegd in onderstaande tabel. In deze tabel is:

  • Het toelaatbaar aantal genoemd indien voor dat betreffende beoordelingsaspect een klassenindeling bestaat.
  • Indien ook eisen zijn gesteld aan de omvang, grootte of hoogte van de onvolkomenheid is dit vermeld met (*).
  • Is er geen klassenindeling maar een uniforme eis voor alle klassen, dan is in de tabel opgenomen “basiseis”.
  • Geen eis betekend dat het aantal niet is vastgelegd. Niet toegestaan betekend dat de betreffende onvolkomenheid niet mag voorkomen.
Richtlijnen esthetische beoordeling
Esthetische beoordeling Bodenza gietvloeren
Esthetische beoordeling Bodenza gietvloeren
Esthetische beoordeling Bodenza gietvloeren